نکاتی از بازاریابی ویدیویی

در سال ۲۰۱۴ بود که با انجام پژوهشی بر روی انواع تکنیک های بازاریابی، محققان به اهمیت رو به رشد بازاریابی ویدیویی پی بردند. استفاده ۷۰ درصد از بازاریابان از ویدیو در سال ۲۰۱۶ و رضایت اکثر آنها از موفقیت این تکنیک، مهر تاییدی بر نتایج تحقیق دو سال گذشته است. در ویدیو زیر نکاتی از بازاریابی ویدیویی را مشاهده خواهید کرد.

 

نظری ثبت نشده

برای این نوشته نظری بگذارید

021-22605309