در این مرحله زمینه فعالیت کسب و کار با جزئیات بررسی می‌شود و اهداف، نیازها، مخاطبان هدف و سلیقه و رفتار آن‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند و شناسایی می‌شوند. بر همین اساس یک یا چند شاخص کلیدی عملکرد به عنوان معیاری برای اندازه گیری میزان رشد و موفقیت کمپین‌ها تعیین می‌شود و با توجه به این معیارها رسانه‌های مورد نیاز شناسایی می‌شوند. در این روند برنامه‌ریزی استفاده از رسانه‌ها برپایه هدفمندی‌های مشخص صورت می‌گیرد.

هدفمندی برای تبلیغات بهینه

 

هر کسب و کاری در تبلیغات خود قصد دارد مخاطبانی مشخص را تحت تاثیر قرار دهد و چه بهتر که استراتژی تبلیغات بر همین اساس طراحی گردد. امتیاز ویژه تبلیغات در دنیای دیجیتال امکان شناسایی دقیق کاربران است. اینگونه به راحتی می‌توانید کمپین‌های تبلیغاتی آنلاین و حتی آفلاین خود را بر اساس نیاز مخاطبان شکل دهید. از سوی دیگر این شناخت به شما کمک می‌کند تا هزینه و تمرکز خود را دقیقا در جای درست و برای مخاطبان درست صرف کنید.

DMC بر اساس موضوع و محتوای مرتبط رسانه ها با کسب و کارها، موقعیت جغرافیایی، سیستم عامل و اپراتور تلفن های همراه و زمان اثربخشی تبلیغات، رسانه ها را به کار میگیرد.
به طور مثال شما می خواهید تبلیغات خود را تنها برای یک یا چند شهر یا محدوده جغرافیایی به نمایش درآورید، یا تمایل دارید کاربران یک سیستم عامل خاص تلفن های همراه، اپلیکیشن شما را نصب کنند یا حتی مخاطبان یک اپراتور مشخص تلفن های همراه را مورد هدف قرار دهید. همچنین بسته به هدف و زمینه فعالیت بررسی میشود که کاربران بیشتر در چه ساعاتی از روز با محتوای تبلیغاتی شما ارتباط برقرار میکنند تا تبلیغات در آن ساعات برای آنها به نمایش گذاشته شود؛ همچنین تبلیغات شما در رسانه ها و کانال های مرتبط و سازگار با زمینه فعالیت هایتان از نظر موضوعی قرار خواهدگرفت.
مدیریت هزینه
پس از شناسایی رسانه‌های موثر و مشخص کردن چگونگی به کارگیری آن‌ها، یک برنامه بودجه برای خرید رسانه‌ها طراحی می‌شود.

021-22605309