خرید موثرترین رسانه‌ها و به کارگیری پرنفوذترین کانال‌ها و ابزارها در بهینه‌ترین شکل ممکن و بر اساس برنامه‌ریزی، مطالعه و شناسایی نیازها و رفتار مخاطبان هدف کسب و کارهای مختلف صورت می‌گیرد.

DMC با مطالعه اهداف کسب و کارها و آنالیز ااطلاعات، پربازده‌ترین رسانه‌های دیجیتال را برای نشر و نمایش محتوای مورد نظر برندها انتخاب و خریداری می‌کند.

در این روند، هیچ رسانه‌ای از پیش برای نمایش محتواهای تبلیغاتی معین نشده‌است و رسانه‌ها به شکلی هدفمند و هوشمند و براساس رفتار مخاطبان و هدف کمپین خریداری می‌شوند تا محتوای مورد نظر برندها در جای درست و برای مخاطبان درست، نمایش داده‌شود.

021-22605309