امتیاز اصلی رسانه‌های آنلاین نسبت به رسانه‌های آفلاین، این نکته است که میزان موفقیت و عملکرد رسانه‌های آنلاین در تبلیغات قابل اندازه‌گیری است. با استفاده از این امکان فوق‌العاده، در هر لحظه می‌توانید کمپین‌های تبلیغاتی آنلاین را بهینه‌سازی کنید.

در DMC روند کمپین‌ها و میزان اثرگذاری رسانه‌ها به صورت لحظه به لحظه مورد نظارت و بررسی قرار می‌گیرد و تمرکز و هزینه صرف رسانه‌های پربازده می‌شود. با پیگیری و مطالعه دقیق روی جزئیات و عملکرد هر رسانه، از تمام پتانسیل آن برای تحقق اهداف تجاری استفاده می‌شود.
عملکرد رسانه‌ها از طریق ابزار تخصصی مورد بررسی و آنالیز قرار می‌گیرد، گزارش می‌شود و برای رسیدن به اهداف بهینه‌سازی می‌شود.
در این چرخه روش‌ها و رسانه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و پس از آنالیز، در بهینه‌ترین شکل ممکن به کار گرفته می‌شوند. این روند همواره تداوم دارد و عملکرد رسانه‌ها به صورت مداوم مورد نظارت قرار می‌گیرد و گزارش می‌شود. بر اساس این گزارش‌ها و امتحان روش‌های مختلف، رسانه‌ها بهینه‌سازی می‌شوند.

021-22605309